Terms and conditions / Termeni și condiții

Rental conditions and special clauses

English version coming soon

Condiții de închiriere și clauze speciale

 1. Chiriașul trebuie sa posede permis de conducere valabil categoriei obiectului închiriat pe întreaga perioada de închiriere și cu o vechime de 1 an. Se poate închiria mașini celor cu permis de conducere cu o vechime mai mica de 1 an, dar cu perceperea unei garanții duble, garanție ce se retine daca mașina se va avaria din vina chiriașului. Vârsta minima obligatorie este de 18 ani.
 2. Chiriașul își asumă întreaga responsabilitate pentru orice accident provocat de conducerea imprudentă a autoturismului, precum și de conducerea sub influenta băuturilor alcoolice sau în stare de ebrietate, prin acest contract acceptând să plătească pagubele evaluate de către societatea noastră de asigurări.
 3. În caz de accident, chiriașul este obligat sa anunțe imediat producerea acestuia atat organelor de poliție, cât si proprietarului, și va permite efectuarea investigațiilor necesare.
 4. Atât in cazul unui accident rutier, cât și a furtului autoturismului sau din autoturism, clientul va fi obligat să obțină de la organele abilitate următoarele documente
  1. Procesul-verbal de tamponare sau furt, dupa caz;
  2. Anexa 2 pentru polița CASCO;
  3. Autorizația de reparație.
 5. Chiriașul își asumă întreaga răspundere pentru orice încălcare a regulamentului rutier în vigoare. De asemenea este obligat sa plăteasca toate amenzile primite in decursul perioadei pe care a închiriat autoturismul.
 6. În caz de accident sau avarii produse din vina clientului se va plăti suma de  300 EURO despăgubire pentru perioada de reparație și acoperirea francizei Poliței CASCO.
 7. Chiriașul are obligația de a plăti o garanție de 100-1000 Euro, în funcție de categoria de autoturism solicitată pentru închiriere.
 8. În cazul în care se solicită acordul pentru părăsirea țării ,dar numai in țările membre UE agreate de noi, tariful este cu 25% mai mare si garantia minima este de 1000Euro.
 9. Chiriașului nu îi este permis să iasă din tară cu autoturismul decât dacă are acordul scris al proprietarului !!!
 10. Perioada minima de închiriere este de 3 zile.Pentru perioade mai lungi de închiriere ce depășesc 10 zile, in extrasezon se aplica reduceri.
 11. Est Auto isi rezerva dreptul de a selecta clienții și de a-i refuza pe cei care au mai produs daune sau prejudicii firmei!

INTERDICȚII:

 • Participarea la curse de mașini sau în teste pentru verificarea performantelor autoturismului;
 • Transportul materialelor sau substanțelor interzise, precum si transportul oricăror mărfuri fără actele necesare;
 • Utilizarea autoturismului sub influența alcoolului, drogurilor sau oricăror substanțe care ii poate afecta viteza de reacție sau starea de conștiență;
 • Tractarea altor autoturisme sau remorci fără acordul scris al proprietarului;
 • Lăsarea autoturismului cu geamurile deschise si/sau cu cheile in contact nesupravegheate.
 • Efectuarea vreunei reparații asupra autoturismului, acesta nu poate fi reparat decât într-un service autorizat si desemnat de proprietar;
 • Să vândă, să închirieze sau să garanteze cu autoturismul care face obiectul acestui contract.

Chiriașului ii este interzis să intervină în vreun fel asupra elementelor de caroserie sau pieselor autoturismului închiriat. Furtul sau înlocuirea pieselor de schimb va fi sesizat organelor de poliție. Toate autoturismele sunt monitorizate prin GPS și avem montate soluții inteligente pentru descoperirea fraudelor.

 • În situația în care autoturismul se defectează din vina acestuia va fi obligat sa suporte integral costurile reparațiilor și daunele produse prin nefolosirea bunului.

Încălcarea oricărei din condițiile de folosire va atrage automat responsabilitatea financiară a clientului față de proprietar, reținerea garanției plus plata tuturor daunelor cauzate.

Chiriașul la expirarea acestui contract, va restitui proprietarului bunul închiriat, împreună cu toate accesoriile acestuia, cu plinul făcut și autoturismul curat. În situația în care chiriașul nu prelungește contractul de închiriere și se află în întârziere mai mare de 24 de ore, este de acord ca autoturismul să fie preluat de angajații firmei cu cheia de rezervă urmând a se pierde garanția și a suporta pagubele create de recuperarea bunului.

Dacă se va constata de către organele abilitate conducerea autoturismului închiriat de la noi  sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor se va opri garanția si în caz de accident reparația va fi suportata de chiriaș integral + 1000 euro daune materiale produse prin neutilizarea autoturismului pe perioada reparației.

În autoturism FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS . Nerespectarea acestei reguli va duce la pierderea garanției .

Distrugerea tapițeriei, arderea cu țigara, pătarea acesteia se va imputa chiriașului.

Fisurarea oricărui element vitrat va conduce la pierderea garanției.

LIVRAREA SI PRELUAREA BUNULUI

 1. Autoturismul va fi livrat respectiv preluat de la sediul firmei. Se va închiria autoturismul rezervat sau un autoturism similar din clasa similara sau superioara.
 2. Autoturismul va fi închiriat în bune condiții, fără defecțiuni, cu rezervorul plin.
 3. Predarea se va face in maxim 2 ore de la lansarea comenzii, timp necesar pentru spălarea și realizarea plinului rezervorului de combustibil.
 4. Orice întârziere la returnarea autoturismului închiriat se comunica cu cel puțin 24 ore înainte. Prima ora de întarziere este gratuita dupa care se va taxa o zi de închiriere/zi de întârziere.

REZILIEREA CONTRACTULUI

 1. In cazul nerespectării condițiilor acestui contract, părțile au convenit ca acesta să se desființeze de plin drept, fără somație și fără intervenția instanței de judecată, contractul având forță juridică de titlu executoriu. Prezenta clauza are valoare de pact comisoriu de ultimul grad.

DISPOZITII FINALE

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv validitatea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care părțile nu se înțeleg litigiul se va soluționa de instanța competenta din județul Galați.


Download PDF